Problems with my upload to Rand Galleries

I am making preparations for a demo to a select audience.
I tried to upload an NFT to Rand galleries, the famous Spinario

The “Name” of NFT correctly displays Hungarian characters, but in the description the accented characters are changed.
Here is the text original description:

A Tüskehúzó fiú, vagy másképpen Tövishúzó fiú, Il Fedele (Fedelino) vagy Spinario egy i. e. 1. századi görög–római eklektikus stílusú bronzszobor. Ma ismert formájában két részből tevődik össze: a talpából egy tüskét kihúzó pásztorfiú alakja a hellenisztikus szobortípusra jellemző, amelyet az i. e. 5. századból származó, úgynevezett „szigorú stílussal” kialakított fejjel illesztettek össze. A szobor alkotójának neve nem ismert, ma a római Palazzo dei Conservatori őrzi.

Here is the URL I gave:

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCskeh%C3%BAz%C3%B3_fi%C3%BA

When I click on the URL, I tries to access this URL, and I get an error:

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25BCskeh%25C3%25BAz%25C3%25B3_fi%25C3%25BA

How shouold I upload these accented Description and External URL?

With DappFlow I see that the notes field has:

{“standard”:“arc69”,“mime_type”:“image/jpeg”,“description”:“A Tüskehúzó fiú, vagy másképpen Tövishúzó fiú, Il Fedele (Fedelino) vagy Spinario egy i. e. 1. századi görögrómai eklektikus stílusú bronzszobor. Ma ismert formájában két részbQl tevQdik össze: a talpából egy tüskét kihúzó pásztorfiú alakja a hellenisztikus szobortípusra jellemzQ, amelyet az i. e. 5. századból származó, úgynevezett szigorú stílussal kialakított fejjel illesztettek össze. A szobor alkotójának neve nem ismert, ma a római Palazzo dei Conservatori Qrzi.”,“external_url”:“Tüskehúzó fiú – Wikipédia”}

That still has errors, e.g. instead of ‘ő’ a ‘Q’ is put into the field. But there are at least some accented characters in the notes, which are – alas – not displayed in Rand Galleries.